REFERENCE

Přístavba skaldu sklenic v areálu Likérky Drak s.r.o.
Investor: Likérka Drak s.r.o., Na Kútku 14, 768 72 Chvalčov
Rozpočtový náklad: 6 568 073,- Kč
Lhůta výstavby: květen – listopad 2008
Předmět zakázky: zemní a výkopové práce, základy z betonu B 16/20, zateplení základů extrudovaným polystyrenem, podlahové konstrukce, živičné krytiny, konstrukce zámečnické, ocelová konstrukce včetně opláštění, konstrukce klempířské, další práce PSV- elektromontáže, hromosvody, malby a nátěry
obr
obr
Dostavba areálu hala Hlinsko pod Hostýnem
Investor: Jaroslav Dvorník, Chomýž 36, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 8 424 748,- Kč
Lhůta výstavby: září 2008 – listopad 2009
Předmět zakázky: stavba skladovací haly s přidruženými objekty a příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami, opěrná zídka, oplocení, napojení na technickou infrastrukturu – vodovod,plyn, kanalizace, elektroinstalace, zabezpečovací.zařízení
obr
obr
obr
obr
Novostavba RD typ ZUZANA, Přílepy u Holešova
Investor: Marcela Malivánková, Odboje 1477/10,148 00 Praha 4
Rozpočtový náklad: 6 512 073,- Kč
Lhůta výstavby: září 2008 – listopad 2009
Předmět zakázky: kompletní stavba na klíč, provedení ležaté kanalizace včetně ČOV, montáž obvodového a nosného zdiva, dodávka a montáž střechy, veškeré stavební práce, obkladačské práce, elektromontáže, slaboproud, sádrokartonářské práce, lité podlahy
obr
obr
obr
Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem
Investor: ZŠ TGM , Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 999 717,- Kč
Lhůta výstavby: červen- září 2008
Předmět zakázky: oprava soc. zařízení- podlahy z dlaždic a obklady, obklady stěn, vyzdívka sprchového koutu vč. izolací, zdravotechnika – dodávka potrubí, zařizovacích předmětů včetně montáže, další práce PSV – elektromontáže, malby
obr
obr
obr
obr
Rekonstrukce ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem – II.etapa
Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 3 400 015,- Kč
Lhůta výstavby: 27.6.2008- 22.8.2008
Předmět zakázky: demontáž stávajícího PVC, zhotovení litých podlah s barevnými písky na II.stupni a na paviloně kuchyně, provedení škrábaných probarvených omítek na objektech spojovacích krčků A a B
obr
obr
obr
obr
Oprava soc. zařízení a kanalizace v objektu ZŠ TGM
Investor: Město BpH, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 999 716,- Kč
Lhůta výstavby: srpen 2009
Předmět zakázky:
Výměna přípojek zkorod. nízkotlakého parovod. potrubí z páteřního rozvodu za nové v areálu VÚ BpH
Investor: SBVF Praha, U prioru 8, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Rozpočtový náklad: 780 068,- Kč
Lhůta výstavby: září – říjen 2009
Předmět zakázky: demontáž potrubí a izolací, likvidace odpadu, montáž nového potrubí, napojení na stáv. potrubí, nátěry, izolace
Stavební opravy na budově č. 56
Investor: Ministerstvo obrany - ČR, Tychonova 1, 16 01 Praha
Rozpočtový náklad: 450 960,- Kč
Lhůta výstavby: říjen - listopad 2009
Předmět zakázky: omítky, potěry, bourání příček, dlaždic, mazanin betonových, demontáž a montáž soc. zařízení, ÚT demontáž a montáž, obklady, malby, nátěry
Oprava pohybové plochy v areálu letiště Přerov
Investor: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 615 00 Brno Židenice
Rozpočtový náklad: 735 649,- Kč
Lhůta výstavby: listopad – prosinec 2009
Předmět zakázky: oprava desek a žlabů, oprava zálivek dilatačních spár
Stavební opravy na budově č. 8,13,21,52,55 letiště Přerov
Investor: Ministerstvo obrany - ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha
Rozpočtový náklad: 1 313 551,- Kč
Lhůta výstavby: listopad – prosinec 2009
Předmět zakázky: oprava vnitřních omítek štukových, demontáž a montáž soc. zařízení, obklady, dlažby, oprava stávající vzduchotechniky, demontáž a montáž plastových dveří, oken, bourání podlah z dlaždic, montáž izolace tepelné, zazdívky otvorů, elektroinstalační práce, malby, nátěry
Zateplení fasády + stavba garáže v Bystřici pod Hostýnem
Investor: Ing. Bělík Vít, Sokola Tůmy 908, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 456 309,- Kč
Lhůta výstavby: březen – červen 2008
Předmět zakázky: provedení opravy omítek vápen. štuk RD, zateplení RD fasádním polystyrenem EPS, nátěr vnějších stěn, oprava sociálního zařízení - obklady dlažby
Vestavba kanceláře finančního odboru MěÚ Bystřice pod Host
Investor: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice p. Hostýnem
Rozpočtový náklad: 455 800,- Kč
Lhůta výstavby: říjen 2007 – listopad 2007
Předmět zakázky: vybudování jedné místnosti - půdní vestavba s použitím, sádrokartonových prvků, stavební práce
Novostavba RD DIANA
Investor: manželé Havránkovi, Fr. Ondrůška 1548, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 2 568 291,- Kč
Lhůta výstavby: říjen – listopad 2007
Předmět zakázky: základy, okna, kanalizace
Rekonstrukce ZŠ Bratrství Čechů a Slováků – objekt D kuchyně, objekt C šatny – stavební práce
Investor: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 1 248 390,- Kč
Lhůta výstavby: listopad 2007 – prosinec 2007
Předmět zakázky: stavební práce
Rekonstrukce objektu bývalé dílny STYL Holešov na prodejnu
Investor: K+H STYL s.r.o., Znojemská 220, Suchohrdly, Znojmo
Rozpočtový náklad: 750 000,- Kč
Lhůta výstavby: červen – září 2006
Předmět zakázky: bourání, výměna oken, řešení vstupu autom. dveřmi, zhotovení nové podlahy, provedení 4 ks vstupních otvorů, oprava ÚT + nátěry, demontáž elektroinstalace a provedení nových rozvodů, demontáž stávajícího obložení a provedení obložení nosníků sádrokart. konstrukcí, provedení sanačních omítek, vymalování
Rekonstrukce havarijního stavu kuchyně v ZŠ TGM V BpH
Investor: Město Bystřice p.H. Masarykovo náměstí
Rozpočtový náklad: 1 152 218,- Kč
Lhůta výstavby: červen - srpen 2006
Předmět zakázky:
Přístavba zubní laboratoře Chvalčov
Investor: Jana Stanovská, Vsetínská 1445, 76 61 Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 1 569 536,- Kč
Lhůta výstavby: červen - říjen 2006
Předmět zakázky:
Oprava domu č.696,690,a 693 v dětské vesničce SOS Chvalčov
Investor: Sdružení SOS dětských vesniček, Vikářská 2,119 01 Praha –hrad
Rozpočtový náklad: 1 186 280,- Kč
Lhůta výstavby: květen – srpen 2006
Předmět zakázky: oprava střechy, dodávka a montáž sněhových zábran, klempířské práce, oprava a revize hromosvodu
Stavba skladu drogérie, revoluční 506, Bystřice pod Hostýnem
Investor: Jana Vildová,Topolová 1510, Bystřice pod Hostýnem
Rozpočtový náklad: 613 585,- Kč
Lhůta výstavby: listopad 2005 – květen 2006
Předmět zakázky: okomunikace, přípojka kanalizace, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, podlahy, nátěry a malby
Oprava domu č.687,689,691,692,694 Vesnička SOS Chvalčov
Investor: Sdružení SOS dět. vesniček, Vikářská 2, 119 01 Praha- Hrad
Rozpočtový náklad: 4 201 955,- Kč
Lhůta výstavby: leden- červenec 2005
Předmět zakázky:
Oprava střechy na budově č. 53 v Bystřici pod Host.
Investor: ČR – ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 602 00 Brno
Rozpočtový náklad: 555 879,- Kč
Lhůta výstavby: říjen – listopad 2005
Předmět zakázky: demontáž lepenkové povlakové dvouvrstvé krytiny, montáž a dodávka podkladu lepenkou s přivařením, Vyspravení beton. potěru tl. 4 cm s beton. pletivem, Vyrovnání dřevěné části stříšky zalaťovaním a prkny, vyspárování dřevěné stříšky krytinou Bitagit
výměna oken v ZŠ a MŠ v Loukově
Investor: Obec Loukov, 768 75 Loukov 199
Rozpočtový náklad: 1 439 245,- kč
Lhůta výstavby: červenec – srpen 2005
Předmět zakázky: výměna oken, stavební práce